Статус Причина
Robar InactiveДата наказания Май 25 2009, 06:26
Наказание Нарушение: 7.1.

Наказание: Предупреждение