Статус Причина
SneakyOne InactiveДата наказания Август 24 2016, 18:26
Наказание Нарушение: 5.6.

Наказание: Предупреждение
PowerHelper InactiveДата наказания Март 2 2009, 12:26
Наказание Нарушение: 6.2.

Наказание: Предупреждение