Статус Причина
Curiosity InactiveДата наказания Март 23 2023, 14:20
Наказание Нарушение: 3.2.

Наказание: Предупреждение